HR Privacy statement Henry Schein Nederland

Henry Schein Nederland (Henry Schein Dental B.V., Henry Schein Medical B.V., Arseus Dental B.V., Arseus Lab B.V.) hecht waarde aan jouw privacy. Bij je bezoek aan https://werkenbij.henryschein.nl behandelen en beveiligen we jouw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de huidige privacy wet- en regelgeving stelt.

Verwerken van persoonsgegevens

Persoonsgegevens die Henry Schein Nederland van haar sollicitanten ontvangt via de website https://werkenbij.henryschein.nl worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

  • Voor het bepalen van de geschiktheid voor een bepaalde functie of stage.
  • Voor het verlenen van toegang en om gebruik te kunnen maken van het sollicitatie portaal.
  • Om in contact te kunnen komen en te reageren op door jou gestelde vragen.
  • Voor de administratieve afhandeling van je sollicitatie.
  • De informatie die je ten behoeve van je sollicitatie aan ons hebt verstrekt zal beschikbaar zijn voor de afdeling HR en (toekomstige) leidinggevende van de desbetreffende afdeling binnen Henry Schein Nederland.

Voor Henry Schein Nederland is het van belang om je gegevens te kunnen verwerken, zodat de sollicitatieprocedure zorgvuldig kan worden uitgevoerd. Daarmee heeft Henry Schein Nederland een gerechtvaardigd belang tot het verwerken van je persoonsgegevens.

Henry Schein Nederland verzamelt en verwerkt tijdens de sollicitatieprocedure een aantal persoonsgegevens. Dit zijn in ieder geval je NAW-gegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres. Als je een CV of motivatiebrief toevoegt aan je sollicitatie, zal Henry Schein Nederland alle overige informatie die daarin is opgenomen verwerken.

Verspreiding van persoonsgegevens
Henry Schein Nederland verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Henry Schein Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

Beveiliging van jouw persoonsgegevens
Henry Schein Nederland doet haar uiterste best om haar website te beveiligen tegen misbruik en de over jou opgeslagen data ter bescherming tegen verlies, diefstal of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze website heeft een ‘SSL-certificaat’. Je kunt dit zien aan https:// in plaats van http:// voor het webadres. Dit betekent dat de website beveiligd is en alle gegevens worden versleuteld (encryptie). Als je gegevens stuurt via onze website, kan er dus niemand meelezen.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Henry Schein Nederland gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Henry Schein Nederland gebruikt technische cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te optimaliseren.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden zoals bijvoorbeeld Google Maps, Google for Jobs en YouTube. Deze privacy voorwaarden gelden alleen voor het gebruik van de cookies van Henry Schein Nederland. Het gebruik van cookies door derde partijen is onderworpen aan hun eigen privacy voorwaarden.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Henry Schein Nederland hanteert een bewaartermijn van 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure voor de gegevens die je ons verstrekt ten behoeve van jouw sollicitatie of verzoek. Gedurende de sollicitatie kun je ons toestemming geven om je gegevens door ons langer te laten bewaren. Wij zullen je gegevens maximaal 1 jaar bewaren na het einde van de sollicitatieprocedure.

Rechten van sollicitant
Op grond van de wet- en regelgeving heb je als sollicitant verschillende rechten ten aanzien van de persoonsgegevens die je ons verstrekt.

  • Recht op inzage; als sollicitant heb je het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van je verwerken. Je kunt daarom bij ons opvragen welke persoons-gegevens wij van je hebben en waarvoor wij je persoonsgegevens gebruiken.
  • Recht op rectificatie; als sollicitant heb je het recht op het corrigeren van je persoonsgegevens als de gegevens onjuist of onvolledig zijn.
  • Recht op verwijdering; je hebt het recht om verwijdering van je persoonsgegevens te verzoeken voor zover deze gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.
  • Recht op bezwaar; als sollicitant kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Wij zullen dan beoordelen of we aan je bezwaar tegemoet kunnen komen. Het is aan Henry Schein Nederland om aan te tonen dat we, ondanks je bezwaar, toch een gerechtvaardigd belang hebben de persoons-gegevens te blijven verwerken. Indien die afweging van belangen in jouw voordeel uitvalt, zullen wij de verwerking van persoonsgegevens staken.
  • Intrekken toestemming; wanneer je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om je gegevens langer door ons te laten bewaren heb je de mogelijkheid om deze toestemming op ieder moment in te trekken.


Je kunt je rechten uitoefenen door een mail te sturen naar hr@henryschein.nl. Vermeld in je mail om welk recht het gaat en zet daarin ook je naam, adres en telefoonnummer. Om misbruik te voorkomen zullen wij jou vragen om jezelf adequaat te identificeren voordat wij in kunnen gaan op jouw verzoek.

Privacy Officer
Henry Schein Nederland heeft een Privacy Officer aangesteld. De Privacy Officer houdt toezicht op de toepassing en naleving van de privacywetgeving binnen Henry Schein Nederland. Daarnaast heeft de Privacy Officer een adviserende rol t.a.v. de privacywetgeving. De Privacy Officer is te bereiken via Privacy@henryschein.nl.

Contact
Indien je vragen hebt omtrent jouw privacy kun je contact met ons opnemen via hr@henryschein.nl.

Aanpassingen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen publiceren we op deze website.